SEO-Denda oleh Google Font

SEO-Denda oleh Google Font

Saya menggunakan fon yang terdapat di Google Font di laman web saya dan saya mengimport melalui css: @import url ('https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat: 100,300,300i,400,400i,600,600 i, 700,800,900 '); The

suka -